Iulian-Doruț
DÎRPEȘ

Consilier Local
Membru Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și control
Partidul Politic:
PSD (Partidul Social Democrat)
Sari la conținut