Anidora-Daniela MUCIONIU

Viceprimarul
Președintele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și control
Partidul Politic:
PSD
E-mail:
viceprimar@breznitaocolprimaria.ro

Educație și formare

 • Septembrie 2009 – iulie 2013

Diploma de bacalaureat
Instituția: Colegiul Național Pedagogic Ștefan Odobleja, Mehedinți

 • Iulie 2013 -2016

Diploma de licență 
Instituția: Universitatea din Craiova- Facultatea de Litere, Pedagogia învățământului primar și preșcolar

 • 2019 – 2022

Diplomă de master
Instituția: Universitatea din Craiova- Facultatea de Litere, Consiliere educațională și dezvoltarea carierei

 • 2015

Certificat de absolvire
Specializare: Modulul „Folosirea tehnologiilor de comunicație, multimedia și e-learning în educație”

 • 2015

Certificat de calificare profesională Nivel 3
Specializare: Dubla specializare învățător-educatoare

 • 2022

Certificat
Specializare: Sesiunea de formare „Etică și transparență, conflicte de interese și incompatibilități în administrația publicăp locală”

 • 2022

Curs de pregătire în domeniul managementului situațiilor de urgență
Instituția: Centrul zonal de pregătire, Craiova

 • 2020

Curs
Specializare: Profesor în Online

 • 2015

Atestat de formare continuă a personalului didactic
Specializare: Legislația învățământului și a muncii în context european

 • 2015
  Certificat de acordare a definitivării în învățământ
  Pedadogia învășământului primar și preșcolar

Scrie-i viceprimarului

  Sari la conținut