Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se asigură din bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții

Strategia de dezvoltare a comunei Breznița-Ocol are ca scop principal stabilirea obiectivelor strategice de dezvoltare, obiective care au rolul de a crea cadrul dezvoltării durabile a localității cu o finalitate ce constă de fapt în creșterea nivelului de viață al cetățenilor comunei.
Comuna Breznița-Ocol își asumă principiile și obiectivele strategiei de dezvoltare durabilă așa cum sunt ele concepute de către Uniunea Europeană:

1. Durabilitate – condiții mai bune de trai pentru locuitori;

 • dezvoltarea și modernizarea infrastructurii ;
 • dezvoltarea durabilă a localității în funcție de cerințele și modelele de succes europene;
 • implicarea comunității locale în procesul de dezvoltare durabilă.

2. Competitivitate – permite dezvoltarea economiei proprii în context regional, național și chiar internațional, promovarea unui sector privat productiv și competitiv;

 • întărirea spiritului competitiv al agenților economici locali;
 • întărirea potențialului economic al populației prin creșterea competitivității, creșterea gradului de preocupare și prin apariția unor surse alternative de venit;
 • dezvoltarea resurselor umane prin: pregătire profesională, stimularea competitivității, sporirea gradului de ocupare.

3. Sprijin financiar – putere financiară care să faciliteze accesul la o varietate de surse financiare pentru a satisface nevoile de investiții si dezvoltare;

 • încurajarea parteneriatelor în vederea realizării unor obiective de interes comun;
 • Refacere drumuri sătești degradate pe 4,30 km;
 • Betonare drum Ulița Ciolacanilor
 • Reparații fântâni și bunare
 • Modernizare rețea de iluminat în comuna Breznița Ocol
 • Împrejmuire și amenajare teren de sport în satul Magheru
 • Împrejmuire și amenajare teren de la Școala Gimnazială Breznița Ocol
 • Împrejmuire și amenajare teren de sport de la Școala Jidoștița ( Dumbrava ) clasele I-VIII
 • Amenajare fântâni publice
 • Achiziție pubele domeniul public
 • Amenajare grupuri sanitare Școala Gimnazială Breznița Ocol
 • Amenajare platforme betonate pentru amplasarea punctelor de colectare selectivă a deșeurilor
 • Sistem de supraveghere video
 • Extindere rețea camera supraveghere video
 • Achiziție buldoexcavator
 • Împrejmuire Școala Jidoștița ( Dumbrava ) clasele I – VIII
 • Împrejmuire Școala Magheru și Cămin Cultural Magheru
 • Reabilitare ulițe în satele Breznița – Ocol și Magheru
 • Construire pod peste pârâul Jidoștița;
 • Construire sală cu două săli de clasă și grădiniță în sat Magheru.
DomeniuPrograme propuseProiecte propuseFinanțare: Buget local Cofinanțare/ Integral/ Fonduri europene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infrastructură si transport

Introducerea rețelei de alimentare cu apă potabilăConstrucția rețelei de transport a apei potabile în toată comunaX
Introducerea sistemului de canalizareConstrucția rețelei de canalizare în toata comunaX
Introducerea sistemului de canalizareConstruire de stații de epurare pentru ape uzataX
Îmbunătățirea rețelei de transport rutierModernizare si reabilitare drumuri sătești in satele Jidoștița și ȘușițaX
Îmbunătățirea rețelei de transport rutierModernizare drumuri de exploatare (tarla), in comuna Breznița-OcolX
Îmbunătățirea rețelei de transport rutierPietruire drumuri săteștiX
Cadastrarea drumurilor din comuna Breznița-OcolX
Îmbunătățirea rețelei de transport rutier

Construire trotuare pe strada principal în localitatea Breznița Ocol, județul

Mehedinți

X
Rețea gaze naturaleÎnființarea rețelei de gaze naturaleX
ComerțSprijinirea populației în activitățile de comerț cu produse agricole şi de servicii/ atragerea unor investițiiIdentificarea și crearea unor posibile piețe de desfacere pentru produsele localeX
Atragerea investițiilor.X
Organizarea unor târguri specializate pe diferite tipuri de produseX

Promovarea susținută a potențialului de investiții în domeniul comerțului şi al

serviciilor

X
Resurse umane

Organizarea unor cursuri de reconversie

profesională.

Organizarea unor cursuri de reconversie profesională pe raza localității.X

Creşterea performanțelor profesionale pentru funcționarii din administrația

publică locală.

Participarea funcționarilor la cursuri de formare profesională continuă în cadrul centrelor de perfecționare pentru APL sau în cadrul unor ONG-uri.X

 

 

Educația

 

Reabilitarea și modernizarea

unităților școlare.

Extindere si modernizare Scoala Jidostita

(Dumbrava) clasele I-VIII

X

Dotarea cu materiale didactice a

unităților de învățământ din localitate şi îmbogățirea fondului de carte al

bibliotecilor şcolare

X

Modernizarea spațiului bibliotecii şi

îmbogățirea fondului de carte

X

Promovarea voluntariatului în rândul tinerilor din localitatea în vederea

susțienerii unor servicii sociale destinate altor categorii de beneficiari (persoane

vârstnice, persoane cu dizabilități)

X
Agricultură si dezvoltare ruralaDezvoltarea sectorului zootehnic si agronomicCreşterea animalelor, îmbunătățirea raselor de animaleX

Dezvoltarea activităților de prelucrare a

produselor provenite din sectorul zootehnic și agronomic

X

Promovarea şi desfacerea produselor

provenite din sectoarele zootehnic și agronomic

X
Crearea unor ferme de profilX
Sprijin pentru instalarea tinerilor fermierX
Sprijin pentru dezvoltarea fermelor miciX

Dezvoltarea activităților de prelucrare a

produselor provenite din sectoarele zootehnic și agronomic

X

Creerea unor piețe de desfacere pentru

aceste produse

X

Asigurarea promovării și desfacerii

produselor locale

X

Dezvoltarea sectorului zootehnic

si agronomic

Sprijinirea cetățenilor în obținerea subvențiilor destinate dezvoltării

agriculturii

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultură , culte

, sport

Reabilitare Cămine

Culturale

Reabilitarea Căminului Cultural

Magheru

X

Construire Cămine

Culturale

Construire Cămin Cultural în satul

Breznița

X

Îmbunătățirea vieții

culturale

Construirea unei noi clădiri la obiectivul

“Imobil cu destinație de activități comerciale “ clădire ce va deservi și la desfășurarea de activități culturale

X

Reabilitare

bibliotecă publică

Reabilitare și modernizare bibliotecă

publică din comuna

X

Îmbunătățirea vieții

spirituale și de cult

Instalație termică la bisericiile de pe raza

comunei

X

Îmbunătățirea vieții

spirituale și de cult

Construire capele conform standardelor

UE

X
SportÎnființarea unor centre sportive.X

Protecția mediului

înconjurător

Colectarea ,

transportul și depozitarea deșeurilor solide.

Dotarea serviciului local de salubritate

corespunzător privind selectarea colectivă a deșeurilor

X
Amenajarea unui centru de colectare a deșeurilor.X
Crearea unei gropi ecologice.X

Protecția mediului

înconjurător

Utilizarea energiilor alternative

Instalarea de sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice in scopul reducerii consumurilor

energetice

X

Protecție

socială

Construcții sociale.Construcția unui bloc ANLX
SănătateÎmbunătățirea calității serviciilor medicale

Atragerea de fonduri pentru dotarea

corespunzătoare cabinetelor medicale umane

X
Îmbunătățirea condițiilor igienico- sanitare în instituțiile de învățământX

Îmbunătățirea calității serviciilor

medicale

Înființarea unor farmacii umane si veterinareX
Administrație

Îmbunătățirea calității serviciilor

administrative

Construirea unei noi clădiri la obiectivul “Local Primărie Jidoștița”X
Îmbunătățirea calității serviciilor administrative

Construire garaj pentru utilajele

Primăriei Breznița-Ocol

X

Îmbunătățirea calității serviciilor

administrative

Sistematizare curte Primaria Breznița-OcolX
Sari la conținut