Componența compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al Primarului comunei Breznița-Ocol

Laura POPESCU

CONSILIERBuget-contabilitate

Aurora RUȘINARU

CONSILIERTaxe și impozite

Mihaela ANTONESCU

CONSILIER

Fond funciar, integrare Europeană și agricultură, urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru și administrarea domeniului public

Anica-Roxanda MIHART

CONSILIER

Asistență socială și autoritate tutelară

Florian-Remus ROIBĂNESCU

CONSILIER

Achiziții publice

Silvia ȚURĂI

CONSILIER

Relații cu publicul și resurse umane

Nela CĂRUNTU

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Situații de urgență

Laura-Liliana ALBICI

ASISTENT MEDICAL COMUNITAR

Asistență socială și autoritate tutelară

Andreea Luciana VĂCĂRESCU

REFERENT

Taxe și impozite

Adelaida Lavinia MLADIN

BIBLIOTECAR

Biblioteca comunală

Giorgică-Marian CĂRBUNARU

ȘOFER

 

Adriana-Elena TOMESCU

GUARD

 

Sari la conținut