Atestat documentar la 1387, când Mircea cel Bătrân a dăruit mânăstirii Tismana satul Jarcovăț, seliștea Stăncișor, pe balta Bistreț „unde a fost odinioară satul Bresnița”, la 1560 ca sat întărit Mănăstirii Tismana de Petru cel Tânăr, la 1635 când Matei Basarab adresa un îndemn locuitorilor satului Bresnița și altora din zona aflată sub jurisdicția Mănăstirii Tismana, fugiți peste Dunăre, să se întoarcă la sate și case și să se apuce de lucru, localitatea a fost catagrafiată ca sat de Fr. Schwantz în 1721/1722 și ca așezare pe moșia Bresnița aparținând Mănăstirii Tismana, în 1819, având 35 de familii plătitoare de bir. În 1863, în urma secularizării averii Mănăstirii Tismana, așezarea intră în subordinea statului, fiind compusă din 124 familii. Din punct de vedere al evoluției teritorial-administrative, a avut statut de comună formată numai din satul Bresnița (1864-1892, 1932-1942) și din Bresnița și Magheru (1892-1931, 1942-1950). În perioada 1864-1912 s-a numit comuna Bresnița și de la această dată până la 1950 comuna Bresnița Ocol sau de Ocol. Din 1951 își schimbă denumirea în Breznița-Ocol. În prezent este comună formată din satele Breznița-Ocol, Jidoștița, Magheru și Șușița. Activitati specifice zonei sunt: creșterea animalelor, cultivarea terenurilor agricole, apicultură, iar activitatile economice principale sunt: exploatare calcar și material lemons, creșterea animalelor, cultivarea terenurilor. Evenimente locale, care se bucură de o mare tradiție in rândul locuitorilor sunt: nedeile tradiționale din fiecare sat, sărbătoarea Fiii satului – de Sfânta Maria Mică, în 8 septembrie și sărbătoarea Ciumarca (praznic specific zonei).

Școala Gimnazială Breznița-Ocol

De-a lungul existentei sale, Școala Gimnazială Breznița-Ocol, încă de la primele atestări, de pe la anul 1820, a reprezentat instituția care a oferit societații românești serii intregi de generații bine pregatite. În anul 1976, datorită creșterii numărului de elevi, s-a construit un local nou, în care funcționăm și astăzi. Acesta a fost reabilitat în anul 2007-2009, și cuprinde un numar de 8 clase pentru învățământul primar și gimnazial și 2 săli de clasa pentru învățământul preșcolar. Localitatea Jidoştiţa este situată în partea de nord a municipiului Drobeta Turnu Severin la o distanţă de 12 km. Localul şcolii cu clasele I-IV are 4 clase, o cancelarie, un hol, iar localul cu clasele V-VIII situat la o distanţă de 1 km are 3 săli de clasă, un laborator de fizică, o bibliotecă, cancelarie, un hol, local renovat în anul 2002.

Populația școlară

Nivelul de învățământ

Total număr de clase

Total număr de preșcolari

/ elevi

Anul de studiu

Număr grupe / clase

Număr de preșcolari

/ elevi

Învățământ preșcolar

2 grupe

 

32

Grupă PN

1

18

Grupă PP

1

14

 

Învățământ primar

 

 

4 clase

 

 

32

Clasa Pregătitoare

0,33

6

Clasa I

0,33

4

Clasa a II-a

0,50

9

Clasa a III-a

0,50

4

Clasa a IV-a

0,34

9

 

Învățământ gimnazial

 

 

3 clase

 

 

31

Clasa a V-a

1,00

19

Clasa a VI-a

1,00

10

Clasa a VII-a

0,50

5

Clasa a VIII-a

0,50

7

Școala Gimnazială Jidoștița

În articolul cu titlul „Cel mai vechi sat atestat” publicat în revista „Danubius”, editat de Gazeta Viitorul din Drobeta Turnu Severin în decembrie 1975, Mite Măneanu scrie că „cel mai vechi sat atestat, satul Jidoștița, pare a avea cea mai veche documentare din Mehedinți și printre primele din Țara Romînească”.
În Jidoștița, primul local al școlii a fost construit din lemn în urma apariției legii din 1864. După 1920 a fost construit alt local .Creșterea numerică a copiilor de vârstă școlară cât și distanța mare pentru elevii din Șușița, au determinat construirea ,în anul 1966,a unui nou local în Dumbrava,pentru clasele V-VIII,cu 5 săli de clasă, bibliotecă, hol. Al doilea local al școlii pentru clasele I-IV de pe linia principală a fost construit în anul 1938.

Dezvoltarea economică este slabă, există șase agenți economici (comercianți) și salariați ai școlii, dispensarului, bisericii.

Populația școlară

Nivelul de învățământ

Total număr de clase

Total număr de preșcolari

/ elevi

Anul de studiu

Număr grupe / clase

Număr de preșcolari

/ elevi

Învățământ preșcolar

1 grupă

12

Grupă PN

1

12

 

Învățământ primar

 

 

4 clase

 

 

24

Clasa

Pregatitoare

0,50

7

Clasa I

0,33

3

Clasa a II-a

0,50

3

Clasa a III-a

0,33

5

Clasa a IV-a

0,34

6

 

Învățământ gimnazial

 

 

3 clase

 

35

Clasa a V-a

1,00

9

Clasa a VI-a

1,00

10

Clasa a VII-a

0,50

11

Clasa a VIII-a

0,50

5

Școala primară Magheru

Satul Magheru este parte constitutivă a comunei Breznita Ocol, cu o populatie de aproximativ 1130 persoane, fiind situate în partea de nord a mun. Drobeta Turnu Severin. Școala primară din localitate a fost construită în anul 1947, având 2 săli de clasă, cancelarie și hol. Aceasta a funcționat până în anul 2010, după care, datorită stadiului clădirii, s-a mutat într-o sală improvizată a căminului cultural, unde funcționa și grădinița. Începând cu anul 2007, s-au demarat acțiunile pentru construirea unui local nou, cu 2 săli de clasă și grădiniță, care însă, nu s- a finalizat. În prezent sunt depuse eforturi pentru reluarea și definitivarea lucrărilor începute prin programul PNDL II.

  • Populația Școlară

Nivelul de învățământ

Total număr de clase

Total număr de preșcolari

/ elevi

Anul de studiu

Număr grupe / clase

Număr de preșcolari

/ elevi

Învățământ preșcolar

1 grupă

13

Grupă PN

1

13

 

 

Învățământ primar

 

 

1 clasă

 

17

Clasa Pregătitoare

0,33

6

Clasa I

0,33

9

Clasa a II-a

0,50

2

  •  Resursele materiale ale unității școlare

       -Săli de clasă: 22

       -Bibliotecă școlară : 2

       -2 Laboratoare de informatică: 40 de calculatoare din care 15 conectate la Internet

       -Cabinet de consiliere psihopedagogică: 1

       -Mobilier modern: 18 seturi (cls )

       -Computere conectate la Internet în sălile de clasă: 1

Sari la conținut