Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Breznița-Ocol, pentru perioada 2021-2027

Strategia de dezvoltare a a comunei Breznița-Ocol pentru perioada 2021– 2027 prezintă acțiunile pe care administrația locală le va iniția pentru a crea condițiile necesare dezvoltării viitoare a comunei si relevă proiectele și oportunitățile pe care ni le oferă intrarea României în Uniunea Europeană.
Strategia de dezvoltare a comunei Breznita Ocol este un document care exprima viziunea si aspiratiile de dezvoltare ale comunitatii, prin valorificarea potentialului local. Acest document va sta la baza initiativelor tuturor persoanelor juridice care desfasoara activitati pe teritoriul comunei, iar pentru administratia publica va fi un instrument managerial de maxima insemnatate.
Ca parte a comunitătii europene, comuna Breznita Ocol are nevoie de o viziune clară pentru a putea orienta eforturile proprii și de o strategie care să sublinieze principalele direcții de dezvoltare prin valorificarea potențialului de absorbție a finanțărilor din surse publice, precum și din resurse private. O asemenea viziune, pe care, acum, suntem în măsură să o prezentăm cetățenilor, are în vedere principalele direcții de dezvoltare ce ar trebui urmate.
Autoritatea locala trebuie sa promoveze o viziune strategica in ceea ce priveste dezvoltarea viitoare a comunitatii, care sa tina seama de interesele oamenilor, de oportunitati si resursele de care dispune.
Strategia comunei Breznita Ocol pentru anii 2021 – 2027 își propune să aducă toți factorii implicați în îndeplinirea sa, la o stare de colaborare sub aceeași viziune, atât cu resursele proprii, cât și a celor ce pot veni din exteriorul unității administrativ-teritoriale. Pe baza strategiei se fundamentează și se justifică cererile de finanțare pentru atragerea de resurse financiare nerambursabile din diferite fonduri speciale.
Strategia de față este instrumentul central prin care administrația comunei Breznita Ocol exercită rolul de strateg pentru un nou model de dezvoltare, pus în aplicare în asa fel încat să depășească dificultățile unei programări fragmentare care, nu numai că nu favorizează o ulterioară dezvoltare, dar ar risca să facă inutil orice efort financiar și de programare.
In 2021 si in perspectiva anului 2027, comuna Breznita Ocol va fi o localitate mai moderna. Strategia de dezvoltare ne ajuta sa gandim in perspectiva si sa construim viitorul. Un viitor mai bun pentru noi si copiii nostri. Un viitor in care fiecare locuitor sa-si gaseasca locul unde sa-si valorifice cunostintele, priceperile si deprinderile individuale pe piata muncii si sa-si castige existenta sa si a familiei in mod onest, sa-si poata realiza conditii de viata si confort comparabile cu ale cetatenilor europeni, sa beneficieze de servicii sociale de calitate si de un mediu curat si sanatos. Un viitor care sa aduca acasa tineretul raspandit in toata Europa si sa contribuie activ la dezvoltarea comunei si bunastarea proprie.

Obiectivul strategiei „EUROPA 2020” care se continuă și în perioada 2021-2027,este transformarea UE într-o economie inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii, pentru a oferi un nivel ridicat al ocupării forței de muncă, al productivității și pentru a asigura coeziunea economică, socială și teritorială.
Europa 2020 propune următoarele priorități:

 • O Europă mai inteligentă prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii ;
 • O Europă mai verde fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor climatice ;
 • O Europă mai conectată cu rețele strategice de transport și digitale ;
 • O Europă mai socială pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate;
 • O Europă mai aproape de cetățeni prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.;

Pentru reușita noastră generală, obiectivele trebuie sa fie interconectate pentru a garanta că fiecare stat membru adaptează strategia Europa 2020-2027 la situația sa specifică, astfel Comisia propune ca aceste obiective ale UE să fie transpuse în obiective și traiectorii naționale.

Strategia de dezvoltare locală este un document în care sunt prevăzute direcțiile și obiectivele de dezvoltare ale unei comunități, pe termen scurt, mediu și lung.
Este necesară pentru că:

 • asigură un portofoliu de proiecte pentru accesarea fondurilor structurale și de coeziune economică, dar și a fondurilor altor instituții guvernamentale și neguvernamentale;
 • ajută la dezvoltarea coerentă a tuturor sectoarelor socio-economice ale localității;
 • este inovatoare asigurând conlucrarea tuturor segmentelor comunității prin organizarea efortului comun în vederea dezvoltării locale;
 • comunitatea nu primește finanțare dacă un proiect nu este conform cu programul de dezvoltare strategică a acesteia;
 • asigură abordarea de jos în sus a tuturor segmentelor comunității;
 • majoritatea finanțatorilor o cer anexată proiectelor de finanțări nerambursabile înaintate de comunitate.

Una dintre cele mai importante etape în programarea strategică, care oferă informațiile de bază cu privire la situația comunității în cauză, este consultarea publică. Acest proces, prin care practic are loc consultarea locuitorilor comunității, are rolul de a realiza un tablou detaliat al realităților vieții în comunitate, identificând atitudini, așteptări, interese și convingeri ale locuitorilor privind chestiunile legate de situația actuală și dezvoltarea așteptată a comunității lor. De asemenea, acest proces are avantajul de a asigura premisele pentru alegerea și prioritizarea corectă a direcțiilor de dezvoltare și de investiții, în același timp responsabilizând și implicând direct cetățenii în dezvoltarea comunității lor, simțindu-se astfel parte a acestui proces de evoluție. Cercetarea realizată la nivelul comunei Breznița-Ocol a înregistrat opiniile și atitudinile populației , cu privire la:

 • satisfacția față de viață și serviciile publice locale;
 • condiții de viață și migrație;
 • încredere în instituții și participare cetățenească;
 • percepția schimbărilor și a potențialului de dezvoltare al comunei.
Sari la conținut